Săm Maxxis

Săm ruột ô tô 5.50-13, săm ruột 550-13 Maxxis

120.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 5.50-13, săm ruột 550-12 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 5.00-12, săm ruột 500-12 Maxxis

90.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 5.00-12, săm ruột 500-12 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 6.00-14, săm ruột 6.00-14 Maxxis

130.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 6.00-14, săm ruột 6.00-14 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 6.50-15, săm ruột 6.50-15 Maxxis

160.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 6.50-15, săm ruột 6.50-15 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 8.25-20, săm ruột 8.25-20 Maxxis

340.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 8.25-20, săm ruột 8.25-20 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 12.00-20, săm ruột 12.00-20 Maxxis

460.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 12.00-20, săm ruột 12.00-20 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 11.00-20, săm ruột 11.00-20 Maxxis

450.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 11.00-20, săm ruột 11.00-20 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 10.00-20, săm ruột 10.00-20 Maxxis

420.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 10.00-20, săm ruột 10.00-20 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 9.00-20, săm ruột 9.00-20 Maxxis

390.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 9.00-20, săm ruột 9.00-20 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 8.25-16, săm ruột 8.25-16 Maxxis

260.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 8.25-16, săm ruột 8.25-16 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 7.50-16 TR13, săm ruột 7.50-16 Maxxis

225.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 7.50-16 TR13, săm ruột 7.50-16 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 6.50-16 TR13, săm ruột 6.50-16 Maxxis

190.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 6.50-16 TR13, săm ruột 6.50-16 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 7.00-16 TR13, săm ruột 7.00-16 Maxxis

190.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 7.00-16 TR13, săm ruột 7.00-16 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
Mua hàng

Săm ruột ô tô 7.00-15 TR13, săm ruột 7.00-15 Maxxis

160.000 ₫

 • Săm ruột ô tô 7.00-15 TR13, săm ruột 7.00-15 Maxxis
 • Sử dụng cho lốp ô tô bố nilon
 • Được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại.
 • Dẻo dai, giữ hơi lâu, chịu nhiệt cao, vá ép dễ.
 
Mua hàng